Komendant Komisariatu w Radoszycach - KP Radoszyce - KPP Końskie

KP Radoszyce

KomendanT Komisariatu Policji w Radoszycach

 

podkom. Jarosław SMOŁUCH

Sekretariat : 47 8047 156

                     47 8047 155

e-mail: komendant.radoszyce@ki.policja.gov.pl