Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Gowarczowie - Prewencja - KPP Końskie

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Dzielnicowi oraz pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Końskich udali się do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, aby porozmawiać z młodzieżą o zagrożeniach. Poruszono wiele interesujących tematów, związanych między innymi z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz negatywnymi skutkami zażywania dopalaczy i narkotyków.

Wczoraj do Szkoły Podstawowej w Gowarczowie przyjechali dzielnicowi z Końskich, asp. Leszek Myszkowski oraz sierż. Mateusz Hendel, a także Pan Marcin Szyposzyński z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, którzy porozmawiali z młodzieżą na temat bezpieczeństwa. Policjanci poruszyli kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz hejtem i mową nienawiści. Poruszyli kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich. Pracownik inspekcji sanitarnej omówił negatywne skutki zażywania dopalaczy i narkotyków. W spotkaniu uczestniczyło 120 uczniów.

Oprac. PP

Źródło: KPP w Końskich

  • asp. Leszek Myszkowski prowadzi prelekcję
  • Pan Marcin Szyposzyński prowadzi prelekcję
  • Młodziez słucha prelekcji